Ett fint sätt att hedra minnet av den avlidne är att ge en minnesgåva.
Här finner ni de vanligaste minnesgåvornas fonder.

Vår adress att uppge i samband med gåvor:
Halmstad/Christians begravningsbyrå
Kungsgatan 9, 302 45 Halmstad

Klicka här.

gava