Familjejuridik

auktAnna-Lena Kollberg arbetar med familjejuridik såsom bouppteckningar och arvskiften, men upprättar också testamenten, gåvobrev mm.
Hon har genomgått SBF:s utbildning i fem steg för att bli auktoriserad boutredare.

Christian Larsson har genomgått SBF:s två första steg i juridik och är godkänd bouppteckningsförrättare.

Vid en bouppteckning utförs följande arbetsuppgifter:
Genomgång av boets tillgångar och skulder
Genomgång av släktförhållanden
Framtagande av tidigare bouppteckning avliden make/maka
Försäkringsinventering
Beställning av intyg från banker etc.
Kallelser till förrättning
Förrättning i bostad eller på kontor
Sammanställning och utskrift
Granskning
Översändande till bouppgivare för påskrift
Insändande till Skattemyndighet
Lagfartsansökningar
Arkivering och utsändande